Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 2023 - Vakantiehuisje De Garage InN

Welkom bij De Garage InN in Hank.

Met het aangaan van een gemaakte reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht.

Hoofdgast.
De persoon die bij De Garage InN heeft gereserveerd middels de website, via een contactformulier, e-mail of via telefonisch contact.
De hoofdgast dient 18 jaar of ouder te zijn en is verantwoordelijk voor zijn of haar mede gasten en dient een vaste woon - of verblijfplaats te hebben.

Beheerder.
De persoon die als eigenaar van Vakantiehuisje De Garage InN of namens de eigenaar van Vakantiehuisje De Garage InN beheert.

Derden.
Iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.

Contact & Reserveringen.
Via onze website: www.degarageinn.nl of door een e-mail te sturen naar: info@degarageinn.nl of door te bellen met telefoonnummer: 06-40920491.

Annulering.
Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn.

Verblijf.
De gehele periode gelegen tussen inchecken en uitchecken.

Contactgegevens.
De Garage InN , Rob en Brigitte van der Vooren, 4273GG HANK tel.  06-40920491 email: info@degarageinn.nl - Website: www.degarageinn.nl

1.
1. De website www.degarageinn.nl is met de grootste zorg samengesteld, maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie bij  De Garage InN ten tijde van het bezoek door onze gasten.
Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.

1.2 Vakantiehuisje De Garage InN is geschikt voor 2 volwassenen+2 kinderen*, (*De extra 2 slaapplaatsen bevinden zich op een zoldertje met beperkte stahoogte en is daarom uitermate geschikt voor kinderen, maar volwassenen die hier geen bezwaar tegen hebben kunnen hier ook een plekje vinden.
Een extra opklapbed of babybed is eventueel bij te boeken tot maximaal 5 personen.

1.3 Op de dag van aankomst kunt u inchecken vanaf 16.00 uur tot 20.00 uur. Afwijkende tijden zijn altijd mogelijk in overleg.
Uitchecken op de dag van vertrek vóór 11.00 uur, tenzij anders is overeengekomen.

1.4 Het ontbijt wordt geserveerd, na overleg, tussen 08.00 uur en 10.00 uur in het Vakantiehuisje De Garage InN. Afwijkende tijden zijn alleen mogelijk in overleg. Als u speciale wensen heeft voor het ontbijt, zoals glutenvrij, zoutarm, vegetarisch enz. wilt u dit dan aangeven als u de reservering bij ons maakt.

1.5 Vakantiehuisje De Garage InN beschikt over een eigen badkamer met douche, vaste wastafel met warm & koud stromend water, toilet.

1.6 De auto kan worden geparkeerd in de garage, op het eigen terrein en achter de Garage InN op het Akkerpad maar niet op de dijk. Parkeren geschiedt geheel op eigen risico.

1.7 De privéruimtes mogen niet betreden worden door gasten.

1.8 Tussen 22.00 uur en 8.00 uur wordt de avond -en nachtrust gerespecteerd voor de buren en eventuele andere gasten in de naastgelegen glamping de Kas InN

1.9 In Vakantiehuisje De Garage InN is in principe 1 huisdier toegestaan. In de tuin moeten de huisdieren aan de lijn en mogen , altijd eerst in overleg met de eigenaren, op bepaalde tijden ook los. Wij verzorgen hondenpoepzakjes, die op het erf en op de dijk en rond het huis gebruikt moeten worden. In Vakantiehuisje De Garage InN is een drinkbak aanwezig.

1.10 In Vakantiehuisje De Garage InN is het niet toegestaan om te gourmetten en/of fonduen ivm indringende geuroverlast voor nieuwe gasten. In de tuin of op het terras mogen de gasten barbecueën, gourmetten en fonduen.

2. Prijzen

2.1 De prijzen van de kamers zijn beschreven op onze website www.degarageinn.nl
Prijzen zijn voor de overnachting, water, gas en elektriciteit*, toeristenbelasting en de eindschoonmaak. (* bij extreme energiekosten kan er een toeslag geheven worden.)

2.2  De prijzen zijn exclusief kosten van een annulering- en/of reisverzekering en/of andere kosten. U dient zelf zorg te dragen voor een annulerings- en/of reisverzekering.

2.3 Prijzen van  De Garage InN zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

2.4 Alle vermeldingen op onze websites worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen.

2.5  De Garage InN is niet aan kennelijke fouten op haar websites gebonden.

3. Reservering en betaling

3.1 Reserveren geschiedt per mail via info@degarageinn.nl,via telefoonnummer 06-40920491of via het reserveringssysteem via de website.

3.2 Na een gemaakte reserveringsaanvraag via telefoon of email ontvangt u van ons zo spoedig mogelijk bericht met daarin de betreffende gegevens en de vermelding en of de Vakantiehuisje nog beschikbaar is. U dient deze gegevens te controleren en te bevestigen binnen 48 uur door een e-mail terug te sturen naar info@degarageinn.nl of op andere wijze b.v. via whatsapp schriftelijk te bevestigen.
Door de reserveringsaanvraag te bevestigen of door betaling daarvan wordt de boeking definitief.
Mochten wij na 48 uur geen bevestiging van u terug hebben ontvangen, dan wordt de reserveringsaanvraag alsnog per direct geannuleerd. Dit om teleurstelling voor onze andere gasten te voorkomen.

3.3  Als u reserveert via het reserveringssysteem kunt u het bedrag direct betalen via een betaallink. De betaling verloopt dan via Mollie platform.

Echter, als uw reservering meer dan 6 weken in de toekomst ligt vragen wij een aanbetaling van 30% van het totaalbedrag. Hiervoor ontvangt u een betaallink. Het restant dient uiterlijk 2 weken voor aankomst overgemaakt te worden. Ook hiervoor ontvangt u van ons een betaallink of u mag het overmaken op bankrekeningnummer: NL 57 RABO 0122 2611 27 o.v.v. Brigitte van der Vooren-Willemsen.

Bij reserveringen op korte termijn dient het bedrag bij aankomst contant betaald te worden of vooraf via de betaallink die u van ons ontvangt.

Mocht er onverhoopt na de afgesproken termijn niets zijn ontvangen, dan komt de gemaakte reservering per direct te vervallen.
U ontvangt hierover van Vakantiehuisje De Garage InN een bevestiging van annulering per email.

4. Annuleringsvoorwaarden

4.1 Wanneer een definitieve reservering voor Vakantiehuisje De Garage InN is gemaakt en bevestigd, geldt voor annulering van die reservering het navolgende:

-        Bij annulering tot 4 weken voor de aankomstdatum krijgt u de hele aanbetaling teruggestort minus € 15,= administratiekosten.

-        Bij annulering van 4 weken tot 7 dagen voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 30%.

-        Bij annulering binnen 7 dagen of minder voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 100 %.

Om eventueel in aanmerking te komen voor teruggave van het betaalde bedrag dient u de annulering zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch aan ons door te geven.
Na overleg zal het afgesproken bedrag zo spoedig mogelijk aan u worden overgemaakt, doch uiterlijk binnen 21 dagen.
Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats. In geval van “No Show” zijn de annuleringskosten 100 %.

4.3  De Garage InN kan de reserveringsovereenkomst slechts opzeggen in de volgende gevallen: in geval van overmacht, natuurramp, buitengewone (weers) omstandigheden, brand, overlijden van de eigenaren of familie, ziekenhuisopname of onaangekondigde verkoop.
In één van deze gevallen zal de eigenaar de gast zo spoedig mogelijk een alternatief aanbod doen toekomen.
Is dit niet mogelijk of accepteert de gast het aangeboden alternatief niet, dan zal terug storting van het volledige bedrag plaatsvinden.
Enige andere schade ten gevolge van de opzegging zal niet door de eigenaar worden vergoed.

5. Klachten

5.1 Wij proberen uw verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.
Ondanks onze goede zorgen, is het toch mogelijk dat u een klacht of opmerking heeft. Om die naar behoren te kunnen oplossen vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken ter plekke, via mail of telefonisch contact.

6. Aansprakelijkheid

6.1  De Garage InN kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge van het verblijf in de Vakantiehuisje geleden schade, de gast vrijwaart De Garage InN tegen aansprakelijkheid..
De Garage InN is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom, Wifi, watervoorzieningen en technische installaties als ook niet of ontijdig aangekondigde bouw en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van  De Garage InN.

6.2 Door De Garage InN wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor verlies, diefstal, schade of ongevallen, veroorzaakt aan personen, huisdieren en/of goederen tijdens of ten gevolge van het verblijf in de Vakantiehuisje De Garage InN.

6.3 De hoofdgast genoemd in de reserveringsbevestiging is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de Vakantiehuisje De Garage InN. Er dient zorgvuldig met de spullen te worden omgegaan in de Vakantiehuisje en de tuin. Huisdieren mogen geen gebruik maken van de bank en/of de bedden.
De Vakantiehuisje en de tuin dienen netjes en fatsoenlijk te worden achtergelaten.
Breuk of beschadiging dient dan ook door de gast direct aan de eigenaar te worden gemeld.
Eventuele reparatie- en/of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar op diens eerste verzoek te worden vergoed.
Mocht achteraf na het uitchecken toch blijken dat er spullen kapot zijn achtergelaten en dit is niet aan de eigenaar gemeld, dan volgt alsnog de rekening voor de gemaakte reparatie- en/of vervangingskosten.

7. Veiligheid

7.1 In verband met uw eigen veiligheid en dat van de  is het verboden om binnen in de Vakantiehuisje te roken of open vuur te gebruiken.
Dit is alleen toegestaan in de tuin. Er bevinden zich in de Vakantiehuisje een rookmelder en een CO2 melder. Het misbruik van brand/blusmiddelen dan wel het onklaar maken van de rook -en CO2 melder is niet toegestaan.

7.2 Er is in de Vakantiehuisje een EHBO doos aanwezig.

7.3 Andere voorzieningen op het erf dienen met zorg en overeenkomstig de bestemming te worden gebruikt door de gasten.
De veiligheid van kinderen en huisdieren dienen door de gasten of begeleiders gewaarborgd te zijn.
Denk hierbij aan de trap, kachel, huisdieren, sloten, auto’s, trekkers, open verbinding naar de dijk, Akkerpad, de brug, de sloot enz.

8. Slotbepaling

8.1 Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.

8.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.

8.3 Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

8.4 Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

Mochten er verder nog vragen of opmerkingen zijn dan horen wij dat graag!


Rob en Brigitte van der Vooren

Reserveren

Via het formulier kunt u direct een reservering maken bij De Garage InN. De betaling verloopt via Fiks Online Bed & Breakfast software – (Mollie platform).

Als u nog vragen heeft voordat u definitief wilt reserveren kunt u ons altijd eerst een mailtje sturen op info@degarageinn.nl. Ik kan u dan ook een betaallink toesturen.

Bekijk de prijslijst

“Slapen naast je grootste liefde (en er is zelfs nog ruimte voor je vriendin of je vrouw)

Welke klassieker-liefhebber wil dat nou niet?”

Rob
B&B de Garage InN